Berichten

Het is niet makkelijk om over IsraŽl en het Midden-Oosten te schrijven. De situatie is net zo veranderlijk als het weer in ons land. De grootste vijand van IsraŽl was Saoedi-ArabiŽ. Nu lijkt deze leider van de soennitische Moslims en waker over de belangrijkste Moslim heiligdommen in Mekka en Medina wel een moslimzionist. Hoelang nog? Wat komt eerst? Een aanval van Iran op Saoedi-ArabiŽ of gaat IsraŽl het opdringende Iran in SyriŽ met precieze bombardementen tegenhouden? Pakt IsraŽl meteen de atoominstallaties en raketfabrieken in Iran aan? Grijpt Rusland dan in? Zal Trump proberen zijn ďto make America great againĒ door de hoofdrol in het Midden-Oosten terug te winnen? Voordat we weer eens naar IsraŽl en het Midden-Oosten gaan even iets over ons ďdemocratische WestenĒ.

Democratie
De OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) onderzoekt regelmatig het welzijnsbevinden en de meningen van het publiek in meer dan 30 landen. In de meeste landen, die zich democratisch noemen heeft Ďhet volkí de idee dat ďde politiekĒ niet naar hen luistert. Behalve vlak voor verkiezingen. De kloven tussen arm en rijk, politiek en ambtenarij plus burgers, tussen links en rechts (wat die termen ook mogen betekenen) en tussen oud en jong worden groter. Wat Ďhet volkí wil, interesseert de overheid niet of nauwelijks. Zelfs een niet-bindend referendum willen onze politieke leiders niet.

Onze eigen overheid beloofde voor de verkiezingen een flinke lastenverlichting. Die toezegging is voor het bedrijfsleven en hun aandeelhouders wel nagekomen. Maar voor ons wordt het lage tarief van de BTW van 6% naar 9% verhoogd. Dus juist de prijzen van basisbehoeften van de burger. Water, gas, voeding en elektriciteit worden duurder. De verhoging van de zgn. Ďeigen bijdrageí bij de zorg is op het nippetje tegengehouden. Maar door duurdere geneesmiddelen en andere verhogingen wordt de zorg toch duurder volgend jaar. ďGeen zorgĒ reageerde een buur. ďZolang we nog genoeg over hebben om met vakantie naar Egypte te gaan hoeven we niet te mopperenĒ. Zo denkt men! Maar er is meer:

De EU eist dat we meer migranten zullen opnemen. Nog 1750 extra migranten hoorden we eind november. Tegen de wil van een deel van Duitsers, Fransen, Nederlanders etc. komen ze toch. De overdracht van allerlei bevoegdheden naar Brussel zal, tot grote ergernis van een grootdeel van de bevolking toenemen. We zullen steeds vaker horen: ďDat kan niet vanwege de regelgeving uit BrusselĒ. De Imams kijken glimlachend toe en wachten nog een paar jaar tot ze de failliete boel van de EU kunnen overnemen. De EU, het ďBeest in BrusselĒ wordt dan EurabiŽ. Oplettende Bijbelstudenten zullen dan (tot hun schrik) opmerken dat EurabiŽ veel meer lijkt op het ďHerstelde Romeinse RijkĒ dan de huidige EU. We zullen het wel merken. IsraŽl as voorbeeld: ďEerst de Jood, maar ook de GriekĒ zei de apostel Paulus meer dan 19 eeuwen al. Wat IsraŽl overkomt, zal ook over ons komen.

Het lijkt erop alsof IsraŽl het enige democratische land ter wereld gaat worden.

Onwaarschijnlijke vriendschap
Zeer opvallend is de toenadering van de soennitische Arabieren, Koeweit en Saoedi-ArabiŽ, tot IsraŽl. Geen kwaad woord meer over de staat IsraŽl. Een vredesverdrag, erkenning, geld, normalisatie van de betrekkingen niets is teveel om de steun van IsraŽl te verwerven. Terwijl vanaf de stichting van de staat IsraŽl die landen de meest felle vijanden van de Joodse staat waren. Wat is er aan de hand? Hebben vrome Moslims enkele positieve verzen over IsraŽl in de Koran gevonden? Die zijn er zeker. Lees bijvoorbeeld Sura 7:137: ďWij (Allah) gaven aan het volk (IsraŽl) het oosten en het westen van de aarde (de west- en de oostbank van de Jordaan) dat Wij gezegend haddenÖ.en wij verdelgden wat Firíarun (Farao) en zijn volk hadden gedaanĒ. Dit is m.i. een onwaarschijnlijke verklaring. Waarschijnlijk geldt het bekende gezegde: ďMijn vijand is ook uw vijand. Dus u bent mijn vriendĒ. De vraag hierbij is hoe lang dit gezegde stand houdt. Het is een feit dat de soennitische Arabieren momenteel bang zijn voor de Shiíitische Perzen in Iran en Irak. Sinds de dood van Mohammed zijn ze gezworen vijanden en zijn er vreselijke oorlogen tussen die twee groepen geweest. Oorlog nog dit jaar of volgend voorjaar? Deskundige waarnemers zijn ervan overtuigd dat er oorlog komt. Ook IsraŽlische militaire deskundigen verwachten oorlog. Premier Netanyahu heeft Trump en Putin gewaarschuwd en waarschijnlijk gemeld wat IsraŽl kan en gaat doen als Iran zijn militaire aanwezigheid in SyriŽ te dichtbij de grenzen van IsraŽl opbouwt.

Verraad
Zodra de dreiging van Iran overgewaaid is zal Saoedi-ArabiŽ IsraŽl laten vallen. Lt. Kolonel Mordechai Kedar vooraanstaand specialist betreffende de nationale veiligheid, waarschuwde voorzichtig te zijn met verbonden te sluiten met soennitisch Arabische landen. Hij wijst erop dat de Westerse wereld de Koerden (weer eens) in de steek hebben gelaten. Het waren Koerden die de westerse alliantie zeer actief steunden in de strijd tegen de IS terroristen. Het zijn de westerse landen die nu de Koerden laten vallen. ďDe Koerden streden tegen ISIS, offerden soldaten en burgers. Toen ze niet nuttig meer geacht werden, werden ze Ďvoor de wolven gegooidí merkte Kedar op.

Verraad hoort nu eenmaal bij de politiek. De eindtijd zal vol verraad zijn. Op het persoonlijke vlak, lees Matteķs 10:21. Jesaja 21:2 verhaalt over een ďVerrader die verraderlijk handeltĒ. Zelfs Elam, ArabiŽ, wordt genoemd. Vooral in de eindtijd (Jes.24:16b). In Klaagliederen 1:2 en 19 klaagt IsraŽl dat alle vrienden hen hebben verlaten. Maar de Eeuwige, de God van IsraŽl zal Zijn volk dat Hij bijeen gebracht heeft en nog steeds terugbrengt uit alle landen van de wereld, niet verlaten.

Gematigde Islam

De uiterst IsraŽl- vriendelijke woorden van kroonprins Mohammed bin-Salman van Saoedi-ArabiŽ zouden een jaar geleden tot een fatwa hebben geleid. Nu zijn er nog meer tekens van vooruitgang. Vooral in de landen rond de Middellandse Zee. In Marokko werd de boerka in de ban gedaan. In TunesiŽ zijn matigende wetten aangenomen. In Algerije is de gezichtssluier in het onderwijs verboden. Zo is er nog meer. ďTekenen van voortuitgangĒ roepen kenners van de Islam. Is dit zo positief? Voor veel vrouwen in Islamlanden zeker wel. Maar zo worden er grote stappen gezet naar EurabiŽ. De failliete boel van de EU kan door de ďgematigde IslamĒ makkelijker overgenomen worden dan bijvoorbeeld de keiharde weg die Erdogan van Turkije gaat in de richting van een Hersteld Turks-Ottomaans kalifaat.

Wat cijfers
Het IsraŽlische dagblad, IsraŽl Hayom, IsraŽl Vandaag, heeft onlangs 426 IsraŽlische Arabieren van boven de 18 jaar laten ondervragen. De cijfers zijn erg interessant en zijn een voorbeeld voor de zogenaamde Palestijnse Arabieren. Ik geef u wat van die cijfers door:

  • 73% hebben het gevoel dat ze Ďerbij horení in de Joodse Staat.
  • 46% noemt zich IsraŽlische Arabieren, 42% Palestijnse Arabieren, 3% IsraŽlíis.
  • 82% wil niet onder een Palestijnse regering. 18% Wil dat wel.
  • 65% is niet religieus en 35% is dat wel.
  • 73% denkt dat het conflict over land gaat en 19% vindt dat het een religieus conflict is.

Dit onderzoek bevestigt dat de Arabieren die de IsraŽlische nationaliteit hebben, zich aardig thuis voelen in deze Joodse staat.Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 3 december 2017


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug