Geestelijke strijd om Noord-Korea

De geestelijke strijd om Noord-Korea wordt steeds heftiger. Wereldwijd wordt er al jarenlang indringend en aanhoudend voor het land en zijn inwoners gebeden. Juist nu zijn onze gebeden meer dan ooit nodig, nu Amerika en Noord-Korea balanceren op de rand van een nucleaire oorlog. Algemeen wordt aangenomen dat Noord-Korea in staat is zijn raketten uit te rusten met kernkoppen. Nu wordt gedreigd die in te zetten, is voor Amerika een rode grens overschreden.

Op 20 april jl. schreef ik in mijn wekelijkse commentaar op mijn website:
‘De spanningen om Noord-Korea zijn de afgelopen dagen verder opgelopen. Amerikaanse oorlogsschepen zijn onderweg naar het zeegebied rondom het schiereiland. De strijdkrachten van Zuid-Korea, China, Rusland en Japan zijn in de hoogste staat van paraatheid gebracht. Er wordt openlijk gesproken over de mogelijkheid van een kernoorlog. Noord-Korea dreigt zelfs met het gebruik van kernwapens. Op de achtergrond van de strijd om Noord-Korea meen ik een geestelijke strijd te zien.

Ik ben ervan overtuigd dat er een strijd om Korea woedt tussen de wereld van het Licht en de wereld van de duisternis. De satan wil de grote werken van God in heel Korea kapot maken.
Het is nu ruim een eeuw geleden dat er een grote opwekking begon in het huidige Noord-Korea. Om de actuele situatie beter te kunnen begrijpen, zal ik u een verslag geven van deze opwekking, die nog altijd doorgaat. Volgens informatie die ik kortgeleden ontving van iemand die recent in Noord-Korea is geweest, komen er momenteel heel veel Noord-Koreanen tot geloof in de Heere Jezus.’

Hierna volgde uitgebreide informatie over de opwekking die in het begin van de vorige eeuw uitbrak in Korea, die ik nu achterwege laat. Het commentaar sloot ik als volgt af:

‘Bid om wijsheid voor alle leiders die bij dit conflict zijn betrokken. Dat ze geen ondoordachte beslissingen zullen nemen. Laten we bidden dat God de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tot inkeer brengt. Ook hij heeft een ziel voor de eeuwigheid en ook hij kan alleen maar gered worden door geloof in de Heere Jezus.
Onze gebeden zijn met onze vervolgde broeders en zusters in Noord-Korea. We bidden hun Gods zegen en genade toe en vragen Hem hen zeer nabij te zijn, ook al degenen die veel moeten lijden vanwege hun geloof in de Heere Jezus.

Strijden op de knieën
Tienduizenden, honderdduizenden christenen in Noord- en Zuid-Korea liggen op hun knieën en smeken God of Hij in wil grijpen in Noord-Korea en – indien mogelijk zonder bloedvergieten – een einde wil maken van de verschrikkelijke dictatuur. Ook wereldwijd wordt er veel voor Noord-Korea gebeden, om bevrijding van de Noord-Koreaanse christenen.

Ik ben er vast van overtuigd dat de strijd om Noord-Korea ten diepste een geestelijke strijd is. De bolwerken van satan in het land worden aangevallen en hij slaat krachtig terug.
Laten we meedoen in deze strijd, met onze geestelijke wapens. 2 Korinthe 10:4 en 5 zeggen: “De wapens van onze strijd zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus…”

Tot zover het citaat uit het vorige commentaar. Heel bewust wil ik u deze woorden opnieuw meegeven, nu de crisis om Noord-Korea is uitgegroeid tot misschien wel de gevaarlijkste bedreiging voor de wereldvrede sinds de Cubacrisis in oktober 1962, toen bijna een atoomoorlog losbarstte.
Laten we blijven bidden voor de christenen in Noord- en Zuid-Korea, dat zij en wij een eenparig, vurig gebed op zullen zenden tot de Heere, in verwachting dat Hij een oplossing zal schenken in deze crisis.

De Heere regeert
Ik hoop en bid dat het een oplossing zal zijn zonder bloedvergieten. Hoe? Dat weet ik ook niet. Gelet op de boosaardigheid van de Noord-Koreaanse leider, die er zelfs niet voor terugdeinst familieleden en medewerkers uit zijn intieme cirkel, die hij niet meer vertrouwt, zonder proces te laten doden, zie ik weinig lichtpuntjes. Maar de Heere kan oplossingen geven waar wij ze niet meer zien.

Ook is volstrekt niet te voorspellen wat de Amerikaanse president Trump gaat doen. Wanneer Noord-Korea zijn aangekondigde plan uitvoert en binnenkort raketten afvuurt in de richting van het eiland Guam, dan is de kans zeer groot dat Amerika in actie komt en een ‘aanval met vuur en woede’, zoals Donald Trump het verwoordde, uitvoert op Noord-Korea. Hopelijk zal dat dan zo’n omvangrijke aanval zijn, dat de militaire slagkracht van het land in één keer wordt uitgeschakeld.
Wat er ook gaat gebeuren, de Heere regeert. In Spreuken 21 lezen we in het eerste vers: ‘Het hart van een koning is in de hand van de HEERE als waterbeken, Hij neigt het tot alles wat Hem behaagt.’
En het laatste vers zegt: ‘Een paard wordt gereedgemaakt voor de dag van de strijd, maar de overwinning is van de HEERE.’

De boekrol
God heeft een plan met deze wereld. De Heere Jezus rolt de boekrol met daarop de wereldgeschiedenis tot aan Zijn komst op de wolken af (Openbaring 5). Op die boekrol staat ook dit conflict geschreven.
Het is niet uitgesloten dat dit conflict werkelijk tot een vreselijke wereldbrand leidt, wat God verhoede… Het Bijbelboek Openbaring spreekt immers over verschrikkelijke rampen die over de aarde zullen komen. Laten we niet te snel denken dat het wel mee zal vallen.

Daarom is het zo belangrijk dat we de Heere Jezus kennen en ons veilig en geborgen mogen weten bij en in Hem. Enkele grote Engelse kranten adviseerden hun lezers nu al zich voor te bereiden op een mogelijke kernoorlog en uit te zoeken waar geschuild kan worden, zo mogelijk onder de grond, in schuilkelders, metrostations etc.
Maar de veiligste schuilplaats noemden ze niet, de Heere Jezus Christus. Kan ons dan niets overkomen? O, zeker wel, maar Hij zal ons bewaren voor het uur van de verzoeking dat over heel de wereld komen zal (Openbaring 3:10). Stel uw vertrouwen op Hem!


Bron: dirkvangenderen.nl.
Toegevoegd: 13 augustus 2017blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug