Onderweg... maar waarheen?

Palestijnse arbeiders werken op een bouwplaats in een nieuwbouwproject in de IsraŽlische nederzetting Maale Adumim, in de buurt van Jeruzalem We krijgen een nieuwe regering. Die gaat met nieuwe moed en een nieuw programma op weg. Waarheen? Premier Rutte zal lachend zeggen: ďNaar een goede toekomst.Ē Thiery Baudet zal met een vriendelijke, gulle lach en een vraag reageren: ďOf naar Brussel?

Er is niets veranderd in ons land, totdat na Berlijn, Parijs, Brussel en Londen het Binnenhof in Den Haag of de Dam in Amsterdam aan de beurt is. Totdat we door harde eisen van extremistische Moslims (via DENK??) keihard met onze neuzen op de feiten gedrukt worden. Dan is het te laat.

Wie en Waarheen?

De Islam weet goed waarheen hun geloof hen stuurt. ISLAM betekent immers onderwerping. Islamiseren van een samenleving betekent stappen zetten op de weg naar een land en uiteindelijk heel de wereld die aan Allah en zijn sharia onderworpen zijn. Europa, zeg de EU, wordt dan een Eurokalifaat of, anders gezegd EurabiŽ. Een groot probleem voor Moslims die op deze weg strijden (men noemt dat jihadisten) is de onderlinge rivaliteit, verdeeldheid of zelfs haat. In zijn intense haat tegen het Westen heeft premier Erdogan onthuld waar hij mee bezig is: Het herstel van het oude Turks-Ottomaanse wereldrijk. Met sultan Erdogan die, gewapend met nieuwe macht, die een nieuwe Turkse grondwet hem zal geven, de islamitische scepter zwaait. IsraŽl is onderweg naar dit doel, de grote sta-in-de-weg. Dus IsraŽl moet weg. Ook dat steekt Erdogan niet onder stoelen of banken.

De VN en het ďlinkse volkĒ weten ook wel waar ze voor leven en naar streven. Allereerst gaat het bij zo goed als alle machthebbers om zelfverrijking over de ruggen van hun idealen en de gewone burgers. Nu even over de Nieuwe Wereld Orde. De NWO met als een soort religie of bindende kracht het milieu. Een moderne vorm van een ouderwetse natuurgodsdienst dus. Al Gore is een van hun Ďprofetení. Dat was de weg die Obama en Clinton voor zich zagen. Dit verklaart voor een groot deel waarom zij in en ook velen buiten de VS zo fel en zo haatdragend tegen president Trump zijn en hem op alle fronten keihard tegenwerken. Ook IsraŽl is een doelwit van de One-World-beweging. Immers IsraŽl (en wij) zien uit naar ďEen wereldĒ onder ťťn Koning, die vrede en gerechtigheid zal brengen op aarde. Dat is de in de Bijbel voorzegde Messias. JEZUS, de komende Koning.

Het ďBeest in BrusselĒ, de EU is momenteel bang dat hun doel, een Europese superstaat, hen dreigt te ontglippen. De EU probeert dit doel te bereiken langs de weg van het verdwijnen van de natiestaten van Europa. Tegelijk moet de meeste macht naar ďBrusselĒ gaan. Zo proberen de ongekozen bureaucraten in Brussel een machtsblok te worden dat meespeelt met ďde grote jongensĒ. De grote verdeeldheid binnen de EU, Brexit, de economische crisis, en andere ďExitsĒ dwingen de machthebbers in Brussel om te werken aan een Europese legermacht en te morrelen aan onze spaargelden en pensioenen. Maar vooral door de griezelige anti-IsraŽl houding van het ďBeest in BrusselĒ en het toenemende antisemitisme is de EU gedoemd om ten onder te gaan.

Er zijn nog andere machtscentra die meespelen. Denk aan Rusland, de vorsten van het Oosten, het Vaticaan die ook hun rol krachtig meespelen. We zullen even verder zien dat die rol vaak heel gevaarlijk is.

Trump

De strijd om de wereldmacht is nog steeds keihard aan de gang. Ieder vanuit het eigen machtsgebied met een eigen ideologie. De Koran, het milieu, Europese eenheid of de NWR, de Nieuwe Wereld Religie. Met ex-president Obama hadden de jihadisten, de NWO-lieden of de EU geen probleem. Hij deed hartelijk mee. Met president Trump is het tot nu toe een andere zaak. Afdelingen van de VN, zoals organisaties voor mensenrechten en UNESCO, die zich specialiseerden in felle, vaak leugenachtige anti-IsraŽl resoluties, dreigen hun steun te verliezen en mogen bij de bijstand in Iran of Saoedi ArabiŽ gaan aankloppen om ďsteunĒ.
IsraŽl maakte gretig gebruik van de opening die president Trump hen gaf (momenteel volgens Trump te hard) met het bouwen in de nederzettingen in Judea en Samaria. Velen in IsraŽl zijn bang dat president Trump, na zijn contacten met de meester-dief en meester-leugenaar in Ramallah van gedachten is veranderd. Dat hij (Pr.Trump) op de doodlopende weg van minstens drie van zijn president-voorgangers zichzelf en de VS zal stuklopen. Er staat veel op het spel, niet alleen voor de VS, maar ook voor heel de wereld. Als president Trump inderdaad zijn beloften tijdens de verkiezingscampagne niet nakomt zal dit een ramp voor de VS en dus ook voor veel landen in de wereld betekenen. In IsraŽl zijn het gebedsgroepen van de Voorbidders voor IsraŽl (IfI) die intensief voor hem bidden.

IsraŽl

De tweede, maar wel de belangrijkste tegenstander tegen al die machten op weg naar meer macht, is IsraŽl. Voor de Islam gaat het om Jeruzalem (Al Quds) en de Tempelberg. Immers volgens de Islamitische eindtijdvisie zal hun Messias, de Mahdi, regeren vanuit Jeruzalem. Voor het Vaticaan geldt een dergelijk argument. Maar ook de NWO heeft een oogje op Jeruzalem. In de Bijbel wordt Jeruzalem ďde stad van de Grote koningĒ genoemd (Psalm 48:3 en MatteŁs 5:35). Een groot deel van de wereld staat grimmig tegenover IsraŽl. Maar de HERE, die God van IsraŽl lacht om al die dreigementen (Psalm 2:4 en 59:9).

Premier Netanyahu heeft net een paar succesvolle reizen naar Afrikaanse landen en de laatste naar het Verre Oosten achter de rug. Met de Chinese premier Xi Jinping zijn er voor beide landen belangrijke (economische) contacten gelegd. Veel heeft hij voor IsraŽl kunnen bereiken. Maar als hij thuiskomt is er voor hem weinig reden om te lachen. Politiek zijn er een paar zaken die ďde natie splijtenĒ. De zaak van Elor Azaria. Hij is medisch militair die een collega te hulp kwam na een terroristische overval. De terrorist, al-Sharif, lag zwaargewond op de grond. Toen deze zich bewoog, schoot Arzaria hem door het hoofd. De minister van Defensie. Moshe Yaíalon reageerde furieus. Hij sprak over ethiek voor het leger (ďzuiverheid van wapensĒ) en beschuldigde Azaria van doodslag op een vijand die al uitgeschakeld was. De verdediging van Azaria sprak van gerechtvaardigde zelfverdediging. Het schot dat Azaria afvuurde ging als een splijtzwam door de hele IsraŽlische samenleving. Azaria werd veroordeeld tot 18 maanden. De woede van vooral de achterban van de regering richtte zich vooral tegen Netanyahu en president Rivlin. Zij hadden Azaria uit solidariteit met het leger gratie moeten verlenen.
Er zijn nog meer problemen voor Netanyahu, zoals een paar aanklachten wegens corruptie. Maar andere zaken vragen eerst onze aandacht.

Rusland

Onderweg naar Gods doel staan niet alleen de VS, de Islam, de NWO, het Vaticaan, maar ook Rusland en Turkije. Toen Obama zeiĒ ďGood-bye Middle EastĒ en zich terugtrok uit de burgeroorlog in SyriŽ, nam Rusland zín kans waar. Allereerst was het de OekraÔne waar de voormalige USSR probeerde iets van de oude macht te herwinnen. Nu is het Midden-Oosten waar Rusland zich doet gelden. De steun aan het regiem van Bashar Assad in SyriŽ wordt door Rusland overeind gehouden. De Hezbollah en Iran steunen Assad ook. Hier liggen problemen voor IsraŽl. Iran is de grote vijand van IsraŽl. Samen met Hezbollah en Assad. IsraŽl bombardeert regelmatig wapentransporten van Hezobollah naar Zuid Libanon en valt soms strijders van Iran aan. Dat zint Rusland niet. Het kost Netanyahu en Avigdor Liberman, de IsraŽlische minister van Defensie, veel tijd en moeite om Rusland te vriend te houden. Toen onlangs weer een lading Russische wapens voor Hezbollah werden vernietigd en was Rusland echt kwaad. Het woord ďtactische kernwapensĒ schijnt zelfs te zijn gevallen.

Meer gevaren

Tussen de SjiÔeten van Iran en de Soennieten van Saoedi ArabiŽ is er al eeuwen oorlog. Ook daar spelen atoomwapens een rol. Maar ook Erdogan van Turkije zoekt wegen om atoomwapens te pakken te krijgen. Rookzuilen stijgen op in het Midden-Oosten.

We zien de hele wereld in opstand tegen de Schepper, die bezig is met zijn herstelplan voor IsraŽl, dit ter voorbereiding van de komst van de Messias en zijn vrederijk dat vanuit Jeruzalem (Sion) gerechtigheid en vrede op aarde zal brengen. Elk machtsgebied jaagt naar een eigen koninkrijk en zoekt confrontaties langs grensgebieden. In deze chaos leven wij. Iedereen is op weg naar meer macht. Onderweg naar hun doel creŽren ze ellende en narigheid. Maar de Koning komt. Met Hem ď Vrede op Aarde.Ē
Een volgende keer meer over Jeruzalem.

Shalom over u allen.Bron: janvanbarneveld.nl
Toegevoegd: 1 april 2017


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug