Tijd van oorlog

'Alles heeft zijn tijd' leert de Prediker. In 14 gezegden illustreert hij deze wijsheid. Zijn laatste voorbeeld luidt: 'Een tijd van oorlog en een tijd van vrede' (3:8). Sinds de stichting van de moderne staat IsraŽl (1948) leeft dit land in 'een tijd van oorlog' en oorlogsdreiging. Wij mogen al meer dan 70 jaar in een tijd van vrede leven. Hoe lang nog? Zullen de IDF (IsraŽlische leger) en de hoge en hier en daar diepe muur die IsraŽl rond het hele land bouwt Hamas, ISIS, Iran en de Palestijnse Autoriteit (PA) tegenhouden?

We leven in een gevaarlijke wereld en we weten het. Paulus waarschuwde dat 'de dag van de HERE... als een plotseling verderf' zal komen. Er zijn heel wat brandhaarden waar WO III kan losbarsten. Kim-Jong-un (Noord-Korea) is er klaarvoor. Palestijnen rond en in IsraŽl zouden liever vandaag dan morgen beginnen. Iran wil door een kernoorlog Saoedi-ArabiŽ en IsraŽl vernietigen. De Balkan staat weer op uitbarsten. Wat zal er gebeuren als president Trump inderdaad de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst of als IsraŽl een begin maakt met de herbouw van de Tempel? Er wordt een nieuwe 'Arabische Lente' verwacht. Welk spel speelt Turkije? De spanningen tussen de EU en Rusland lopen langzaam op en kunnen uitlopen op een gewapend conflict.
We beperken ons tot die brandhaarden die direct met IsraŽl te maken hebben. De andere brandhaarden vatten we onder ťťn kopje samen. Want ook die spanningsvelden hebben met IsraŽl te maken.

Hezbollah en de palestijnse terroristen
Hamas heeft herhaaldelijk en openlijk de oorlog aan IsraŽl verklaard. Het is in de Gazastrook niet prettig wonen. Bittere armoede, slechts een paar uren stroom per dag en onderdrukking door de Hamas-sharia. Uiteraard krijgt IsraŽl de schuld, want IsraŽl heeft de stroom afgesloten omdat Hamas de rekeningen niet betaalt. Niet omdat ze geen geld hebben, maar het grootste deel van de donorbijdragen wordt besteed aan het graven van tunnels en de aanschaf van wapens. Voorbereidingen voor een nieuwe oorlog met IsraŽl. Hamas moet wachten op een signaal uit Teheran, want Iran voert de regie van de oorlog van Hamas en Hezbollah tegen IsraŽl. Hezbollah is klaar voor de strijd. Meer dan 100.000 raketten onder de huizen, ziekenhuizen etc. Hezbollah-terroristen hebben oorlogservaring in SyriŽ opgedaan. Hezbollah kan 150 raketten per dag afvuren op IsraŽl.

IsraŽl heeft plannen om - als de oorlog begint en de IsraŽlische raketafweersystemen, zoals de IJzeren Koepel en Davids Slinger, inderdaad niet alle mortieren en raketten tegelijk kunnen onderscheppen - de Joodse bevolking in Noord-IsraŽl en Libanezen in Hezbollahland te kunnen evacueren. IsraŽl zal ook oppassen, want de reacties van de VN, de EU en andere IsraŽl-vijandige machtsblokken zullen niet aarzelen om IsraŽl te veroordelen en zelfs de terroristen te helpen. Een dergelijke situatie kan makkelijk escaleren, want onder Trump zal de VS niet aarzelen en achter IsraŽl met woorden en raketten te gaan staan.

Iran
Iran gaat rustig door met het ontwikkelen van zijn atoomwapen, de 'zenuw van hun kracht' (Jeremia 49:35). De intense haat tussen Iran, leider van de sjiieten, en Saoedi-ArabiŽ, leider van de soennieten, kan makkelijk uitlopen op een kernoorlog tussen beide landen. Er is al een zelfmoordaanslag tegen de Ka'aba in Mekka onderschept. Maar IsraŽl staat op de eerste plaats van de dodenlijst van Iran. De Iraanse Revolutionaire Garde, de elitestrijdmacht van Iran, staat al op 3 kilometer van de Golan tegenover IsraŽl, dat harde waarschuwingen naar Teheran heeft gestuurd. De IDF (het IsraŽlische leger) onderschept in SyriŽ herhaaldelijk konvooien met wapens voor Hezbollah. Net als een paar jaar geleden is ook nu de vraag actueel: ďWanneer (en niet of) IsraŽl ingrijpt." Wat zal de Amerikaanse president Trump doen? Ook deze brandjes (Iran-IsraŽl en Iran-Saoedi-ArabiŽ) kunnen van de ene dag op de andere een wereldbrand worden.

Iran, althans zijn ayatollahs, heeft grote ambities: Ze dromen van het oude Medo-Perzische wereldrijk. De zilveren borst en armen van het profetische beeld uit DaniŽl 2.

TURKIJE EN OOST-EUROPA
Welk spel speelt de nieuwe kalief Erdogan? Hij heeft bijna alle macht in Turkije en werkt hard aan een nieuw Turks-Ottomaans wereldrijk. Naar het zuiden via SyriŽ en Irak en naar het noordwesten via de Balkan.
De Balkan is altijd een brandhaard geweest. WO I is daar begonnen. In 1992-1995 vond de BosniŽ-oorlog plaats. Het machtige JoegoslaviŽ was uiteengevallen. Een van de brokstukken was BosniŽ-Herzegovina. De meerderheid van de bevolking bestond uit moslims. Ruim 30% (1,3 miljoen) waren Servische christenen, dus geen moslims. Tijdens een referendum wonnen de moslims. Toen ontstond de BosniŽ-oorlog met veel wreedheden van beide kanten. Denk aan Sebrenica, waar in juli 1995 7.000 moslims werden afgeslacht door de Servische troepen. Inmiddels had de NAVO de kant van de moslims gekozen en voerde met 200 vliegtuigen ongeveer 3.500 vluchten uit, waardoor 570 burgerslachtoffers te betreuren waren. De moslims wonnen en met het Dayton-verdrag kwam er een einde aan die oorlog, die 100.000 slachtoffers eiste.

Sinds 2009 is er weer sprake van oorlog. Weer van de moslimprovincies tegen de Serven. De Serven van Sarajevo hebben al duidelijk gemaakt hun volksgenoten in BosniŽ-Herzegovina te komen helpen. Dan zal Turkije de moslims helpen. Want Turkije heeft, samen met Saoedi-ArabiŽ, zijn plan al getrokken: Een brede stroom met islamitische gebieden vanaf Turkije via de Balkan naar de Duitse grens en in de richting van de Franse grens. In Duitsland en Frankrijk wonen miljoenen moslimmigranten en er komen er wekelijks duizenden bij. Onder hen jihadisten die zich aansluiten bij de slapende moslimcellen in die landen. Dit wordt een nieuwe fase van de veroveringsoorlog van de islam van het Westen. Ik vrees te moeten zeggen dat de westerse leidende elite en een groot deel van de bevolking te slap is zich tegen deze invasie te verzetten. Resultaat: EurabiŽ. Vergeet niet dat ook Turkije op weg is naar IsraŽl. Nu via de omweg die EU heet.

Op weg naar IsraŽl
Zo zijn Turkije en Iran via omwegen met terroristische groepen op weg naar IsraŽl. Ook in IsraŽl is die strijd gaande. Niet alleen door Hamas en de Palestijnse Autoriteit. De strijd om Jeruzalem is al veel langer aan de gang. Stel dat president Trump de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst, dan barst een gewelddadige hel los. Stel dat IsraŽl een begin maakt met de herbouw van de tempel. Dan zullen alle volken rond IsraŽl massaal optrekken tegen Israel. Het begin van de eindtijdoorlogen uit Zacharia 12:2-9.

Al die bovengenoemde dwarsverbindingen en oorlogsdreigingen gaan om IsraŽl en uiteindelijk om Jeruzalem. Wij bidden, zien uit naar het ingrijpen van de Almachtige voor Zijn volk en bovenal van de komst van de Here Jezus en zeggen: 'Gezegend Hij die komt in de Naam van de HERE.' 'Tijd voor oorlog' is ook tijd voor Zijn komst.

Toegevoegd: 12 augustus 2017
Bron: Het zoeklicht nr.16, 93e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug