Zijn dit de tekenen waar we op moeten letten?

In september verschijnt er een sterrenbeeld aan de hemel dat lijkt op het teken dat in Openbaring 12:1 beschreven wordt. We bekijken deze gebeurtenis nader. Het gaat hier om een zeer bijzonder natuurverschijnsel dat de gemoederen de laatste tijd behoorlijk bezig houdt. In Openbaring 12:1-2 lezen we over een groot teken in de hemel: 'Een vrouw, met de zon bekleed en de maan onder haar voeten en een krans van twaalfsterren op haar hoofd.' We lezen verderop 'dat ze zwanger was en een Zoon baarde, Die alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf.'

Dit teken, in Openbaring beschreven, zou precies op 23 september 2017, de eerste dag na het Joodse Nieuwjaar ('de dag van de bazuin'), aan de hemel verschijnen. Astronomen hebben uitgerekend dat op deze datum het sterrenbeeld van Virgo (de Maagd) aan de hemel te zien is met aan haarvoeten de positie van de maan en aan haar rechterzijde geflankeerd door de zon. Rond haar hoofd zijn de negen sterren van het andere sterrenbeeld Leo (De Leeuw) te zien, maar dit keer aangevuld door de drie planeten: Venus, Mars en Mercurius. Het gaat hier om een uniek sterrenbeeld dat op 23 september aan de hemel te zien is.

Precies op deze datum bevindt zich de planeet Jupiter op de plaats waar de schoot van deze maagd zich bevindt. De planeet Jupiter wordt door het Joodse volk gezien als de ster van de Messias. Onmiskenbaar zullen we dus op 23 september het teken uit Openbaring 12:1 in de sterrenhemelte zien krijgen.

De vraag blijft, wat moeten we met deze gegevens? Betekent dit dat we op deze datum de opname van de gemeente dienen te verwachten? Of spreekt dit teken ons van het feit dat we op dat moment midden in de Grote Verdrukking beland zijn?

U begrijpt wel dat de gebeurtenis die op 23 september plaats zal vinden de tongen los heeft gemaakt! Laat het duidelijk zijn, dat het hier niet om een verzinsel gaat! Astronomen hebben dit allemaal uiterst nauwkeurig berekend en het zal werkelijk plaatsvinden.

We hebben nog vers in ons geheugen staan dat we in 2014 (15/4 en 8/10) en 2015 (4/4 en 28/9) vier keer met een bloedmaan te maken gehad hebben. Volgens NASA een uniek verschijnsel dat zich nooit meer zal herhalen, temeer omdat deze bloedmanen telkens te zien waren tijdens het Pascha en het Loofhuttenfeest. “Toevallig” kunnen we dan opmerken, maar dit soort verschijnselen kunnen ons ook bepalen bij de spoedige komst van de Here Jezus.

Lezen we niet in Genesis 1:14 dat de lichtdragers geschapen werden 'tot aanwijzing van vaste tijden, dagen en jaren.' De Bijbel vertelt ons dat bij de geboorte van de Here Jezus ook een ster verscheen. Dit natuurverschijnsel werd door de wijzen uit het Oosten opgemerkt, waarop ze op zoek gingen naar de “Koning van Israël”. De wederkomst van de Here Jezus wordt ook beschreven als het verschijnen van de blinkende Morgenster. Voor de eindtijd worden we er op gewezen dat er tekenen in de hemel te zien zijn. Zijn dit de tekenen waar we op moeten letten? In ieder geval gaat het hier om verschijnselen die ons wakker moeten houden en opnieuw bepalen bij de spoedige komst van de Here Jezus.

Het lijkt mij te ver gaan om op grond van dit unieke verschijnsel te beweren dat op 23 september de Here jezus zal komen. De opname van de gemeente verwacht ik niet op 23 september, maar vandaag. Paulus verwachtte deze opname al in zijn leven. Ik hoop dat de 'overspannen verwachting' bij velen niet in een deceptie uit zal monden! De Bijbel roept ons op om nuchter te blijven! ln al mijn nuchterheid denk ik dan aan het feit dat het hier nog maar om één van de twee tekenen uit Openbaring 12 gaat. Bij het andere teken gaat het om een draak met zeven koppen en tien horens, die in ditzelfde gedeelte van Openbaring 12 beschreven wordt. Over dit teken wordt niets gezegd en het zal op 23 september ook niet aan de hemel verschijnen!

Laten we dus voorzichtig zijn en niet al te snel conclusies trekken! De Bijbel leert ons dat Zijn komst niet te berekenen valt. Laten we dus elk moment waakzaam zijn en Hem verwachten. We worden opgeroepen om Hem te blijven verwachten, niet alleen op 23 september, maar ook vandaag en zo de Here vertoeft te komen, ook na de genoemde datum!

Toegevoegd: 13 mei 2017
Bron: Het zoeklicht nr.10, 93e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug