De spanning in het Verre Oosten

Niet alleen de machtuitbreiding van China in de Zuid-Chinese Zee, maar vooral de politiek van Noord-Korea is oorzaak van stijgende spanningen in dat gebied. Wat nooit eerder is voorgekomen is dat zelfs de zelfs de zittende Amerikaanse president, Donald J. Trump, dreigt met een nucleaire aanval op Noord-Korea. Ook de Noord-Koreaanse leider, Kim Jong-un, wijst op de rode knop op zijn bureau, die kan leiden tot het afvuren van kernraketten op Amerikaanse doelen. Kortom, ongekende politieke spanning in het Verre Oosten.

De zwakke buitenlandse politiek van president Donald Trump kan de directe oorzaak zijn van de steeds verdergaande en bijna uitdagende politieke houding van de Noord-Koreaanse leider, Kim Jong-un. Hij heeft een programma voor de ontwikkeling van de atoombom en vermoedelijk heeft hij die al. Of die bom al ingezet kan worden tegen Amerika is de grote vraag. Maar de dreiging met woorden, door Noord-Korea en ook door Donald Trump, doet bijna kinderlijk aan. De werkelijkheid is dat het om oorlog en vrede gaat. Dat het om miljoenen mensenlevens gaat. Met Trump aan het hoofd van onze vrije wereld lijkt die hele wereld wel gek geworden. Een opvliegende president van Amerika die, naar de mens gesproken, kan beschikken over leven en dood, is een griezelige werkelijkheid.

Boek over Trump
Er is in Amerika net een boek uit over president Trump geschreven door de journalist Michael Wolff: Fire and Fury. Het Witte Huis heeft de publicatie van het boek proberen tegen te houden, maar dat is niet gelukt. Of alles in het boek precies klopt wordt door sommigen betwijfeld, maar het plaatje dat van de Amerikaanse president naar voren komt is meer dan schokkend. De Russen beschikken over details van Trumps verblijf in Rusland en zijn seksuele escapades daar, waarmee ze hem makkelijk kunnen chanteren. Met dat in het achterhoofd hebben de Russen zich bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Zij, de Russen, wilden wel dat Trump president zou worden, want dan kon men vanuit Moskou aan touwtjes trekken en de Amerikaanse president, onder bedreiging van bekendmaking van schandalen, hun wil opleggen. Volgens gefundeerde rapporten gaat het o.a. ook over Trumps nachten met prostituees in een zeer dure hotelkamer in Moskou, in het Ritz Carlton Hotel. Alles is daar met verborgen camera's gefilmd en met verborgen microfoons opgenomen.

Het beeld dat ontstaat van Donald Trump is dat hij eigenlijk een kind is dat onmiddellijk zijn gelijk nodig heeft. Want het gaat bij alles alleen over hemzelf. Mensen rondom Trump zeggen dat hij niet leest en niet luistert. Hij zoekt alleen zijn eigen roem. In zijn boek beweert Michael Wolff dat niemand in zijn campagneteam en ook Trump zelf niet, geloofde dat hij de verkiezingen zou winnen. Men vond al ver vóór de verkiezingen dat het beter zou zijn als hij geen president zou worden. De mensen om Trump heen hadden voor zichzelf bepaald dat zij in de verkiezingscampagne de nodige roem zouden verwerven. Trump zou toch geen president worden. Daar heeft hij immers de intellectuele bagage niet voor in huis. Hij werd het echter wel!

Amerika en China
In deze werkelijkheid lopen de spanningen in de wereld op. China is uit op machtsuitbreiding in de Zuid-Chinese zee. De militaire vloot groeit met de dag en het bezetten van eilanden die aan andere landen toebehoren leidt tot grote politieke problemen in heel de regio. China bouwt daar echter havens en militaire complexen, die een permanente aanwezigheid moeten garanderen. Er is nauwelijks Amerikaans tegenbeleid, waarop andere landen in het Verre Oosten wel hadden gehoopt. Van de regering Trump is dit echter niet te verwvachten. Zo zien we de macht en de invloed van de Verenigde Staten in de wereld dagelijks afbrokkelen door het falen van een immorele president.

Tegelijkertijd groeit de macht van China. Aan deze macht wordt Amerika steeds verder onderworpen. China financiert in feite de Amerikaanse begroting. Amerika is volkomen afhankelijk geworden van het krediet van China. Stiekem en ongemerkt hebben de Chinezen de Afrikaanse bodemschatten in handen gekregen. Maar dat is ook in Australië het geval. We zien dat Chinese bedrijven, met een stevige vinger van de Chinese overheid in de pap, zich overal inkopen in bedrijven in Amerika en Europa. Dit veroorzaakt grote economische invloed van het communistische China in het vrije Westen. In Peking wordt bepaald - populair gezegd - wat de directie van het Nederlandse bedrijf moet besluiten. Dat is geen fijn vooruitzicht. Er is niet of nauwelijks een Westers antwoord op deze ontwikkelingen te geven.

In het Westen zijn het de economische belangen van China die het wereldgebeuren gaan bepalen. In het Oosten vooralsnog de militaire belangen. De Chinezen kunnen vanuit een luie stoel naar het gekissebis kijken van Donald Trump met Noord-Korea. Zo af en toe laten ze van zich horen, als dat zinvol is. In augustus jongstleden zei de Chinese regering, in de Chinese Staatscourant, dat China de zijde van Noord-Korea zal kiezen als de Amerikanen zouden willen aanvallen. Dit laat de situatie in het Verre Oosten zien. Oplopende spanningen, oorlogstaal van Noord-Korea en van Amerika, atoombommen paraat en niemand weet hoe het zal aflopen.

God kent Korea!
Bij dit alles is een sterke politieke leider nodig in Amerika en die is er niet. Geen atoombommen op Noord-Korea. Ook daar wonen mensen, gezinnen met kinderen, ouders en grootouders. Dat Amerika in staat is het land van de wereldkaart te vegen weten we wel. Maar dat moet niet gebeuren! Deze Trump-kretologie lost niets op. Het was God die in 1907 in Noord-Korea een grote geestelijke opwekking heeft gegeven. De Heilige Geest daalde neer op de mensen die bijeen waren gekomen voor een Bijbelconferentie in het Noord-Koreaanse Pyongyang. Het was een maandagavond en vijftienhonderd aanwezige mannen - voor de vrouwen was geen plaats, de zaal was vol - luisterden naar de Bijbeluitleg van een Koreaanse predikant. “Nooit meer hoop ik een samenkomst mee te maken van een dergelijk gehalte,” schreef iemand naderhand. De overtuiging door de Heilige Geest van zonde in de levens van de aanwezigen was allesverwoestend. Mensen werden tot op het bot afgebroken in eigen opvattingen, eigen gerechtigheid en zelfhandhaving. Uren en uren... en de hele volgende dag... duurde deze samenkomst. In de nog geen dertig jaar oude kerk van Korea brak het nieuwe leven door, nadat het oude leven was weggebroken. Zonden werden weggedaan en het leven door de Heilige Geest kreeg plaats.
Als de liefdevolle God zo naar het volk van Noord-Korea heeft omgezien, wie zijn wij dan dat we ermee akkoord zouden gaan om dit hele land van de wereldkaart te vegen? Een schaamteloze opmerking van de leider van onze Westerse wereld. Laten we bidden voor het volk van Korea! De spanningen nemen toe, maar onze God is bij machte ook de Koreanen te zegenen. Nu nog in verdrukking, maar volhardend in de strijd!

Toegevoegd: 3 februari 2018
Bron: Het zoeklicht nr.3, 94e jaargang.
Voor een abonnement op Het Zoeklicht, klik hier.


blog comments powered by Disqus


Print deze pagina
Terug